ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีเปิดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ 12
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 476 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 2560

 วันที่ 10 ตุลาคม 2560  นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ หอประชุมรินทอง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายสุทธิ สายสุนีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล ประธานเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ในนามของฝ่ายจัดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 กล่าวรายงาน ซึ่งงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัด ภาคใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 โดยโรงเรียนอนุบาลพัทลุง เป็นเจ้าภาพ และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นอย่างดี โดยในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 12 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้รับมอบหมายจากเครือข่ายเจ้าภาพ การจัดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู และนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ได้พัฒนาศักยภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะวิชาการ โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย จำนวน 4 กิจกรรม และระดับประถมศึกษา จำนวน 66 กิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 2,150 คน โดยนายผัน  หอมเกตุ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมฯ ดังกล่าว