ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รับรายงานตัวเพื่อบรรจุครูและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 619 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 ต.ค. 2560

 วันที่ 2 ตุลาคม 2560  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ส่งตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 17 ราย แยกเป็นวิชาเอก ดังนี้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 ราย, คอมพิวเตอร์ จำนวน  1 ราย, นาฏศิลป์ จำนวน 1 ราย,  ปฐมวัย จำนวน 1 ราย, ประถมศึกษา จำนวน 1 ราย, พลศึกษา จำนวน  1 ราย, ภาษาไทย จำนวน 4 ราย, ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย, วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 ราย, ศิลปศึกษา จำนวน 1 ราย และสังคมศึกษา จำนวน 2 ราย