ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 646 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2560
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการเกษียณอายุราชการ รวมทั้งการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความผูกพันที่ดีกับองค์กร โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 24 กันยายน 2560 ณ จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครปฐม