ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 1962 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2560
นายสุมนต์ ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เปิดเผยว่า การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 และการแข่งขันฯ แบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา โดยใช้สถานที่ีเป็นศูนย์การแข่งขันฯ จำนวน 9 ศูนย์ คือ รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี รร.บ้านโพหวาย รร.วัดโพธิ์นิมิต รร.เทพมิตรศึกษา รร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) รร.มานิตานุเคราะห์ รร.บ้านบางใหญ่ รร.นิคมสร้างตนเอง และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ เพื่อหาตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศ เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป และในปีนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันระดับภาคใต้ ซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา...สามารถดูได้ที่ www.south67.sillapa.net/sp-sni1