ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 700 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ก.ย. 2560

 วันที่ 11 กันยายน 2560 นายสัญญานนท์ พรมหมมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมเคพาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กำหนดจัดประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 โดยจัดการแข่งขันเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี, ศูนย์การแข่งขันวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนมานิตานุเคราะห์, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านบางใหญ่, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านโพหวาย, ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนเทพมิตรศึกษา, และศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)