ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » รับการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 315 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.ย. 2560
5 กันยายน 2560 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นำโดยนายประไพ รัตนไพจิต ประธานกรรมการ และคณะ นายภานุวัชร แก้วลำหัด นางสาวกาญจนาภรณ์ มุขดารา นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ์ นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ สำหรับการมาติดตามในครั้งนี้ เรื่องที่ 1 คณะกรรมการขอติดตามใน 6 ยุทธศาสตร์ของ สพฐ.ว่าได้สนองและดำเนินการไปตามยุทธศาสตร์ได้ถึงไหนอย่างไร มีคุณภาพแค่ไหน เรื่องที่ 2 ติดตามการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล สพฐ. และเรื่องของงบประมาณ โดยชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่บุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อการรายงานผลการดำเนินงาน ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1