ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
ข้อมูลโดย : น.ส.พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
จำนวนผู้เข้าชม : 139 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประธานการประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ในส่วนของการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ ซึ่งเป็นภาพรวมของส่วนราชการที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดำเนินงานและความท้าทายสำคัญที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ และในภาคบ่ายเป็นการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมนินทร์ - ชูศรี ปัจจักขะภัติ