ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเทคนิคการจัดทำแนวทางและเขียนรายงาน Best Practice
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 156 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ก.ค. 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายจุติพร ขาวมะลิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมเทคนิคการจัดทำแนวทางและเขียนรายงาน Best Practice ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำ Best Practice และสามารถจัดทำ Best Practice ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน