ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 669 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ก.ย. 2563

วันที่ 7 กันยายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรในโรงเรียนสุจริตให้สามารถดำเนินงานตามกิจกรรม กระบวนการ การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครู บุคลากรในโรงเรียนสุจริตโรงเรียนละ 1 คน กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนา รวมจำนวน 108 คน