ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 607 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 ก.ย. 2563

วันที่ 6 กันยายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 102 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 51 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 51 คน ซึ่งการดำเนินการพัฒนาครั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-20 กันยายน 2563 รวม 15 วัน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เป็นการสร้างเสริมสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2563 เป็นเวลา 7 วัน ระยะที่ 2 เป็นการเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2563 จำนวน 5 วัน ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 จำนวน 3 วัน การดำเนินงานพัฒนาฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1, เขต 2, เขต 3 และ สพม.11 เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน รวมจำนวน 50 ท่าน