ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษาด้วยระบบการติดตาม ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษาด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 383 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ก.ย. 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพในสถานศึกษาด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ โรงแรมโบ๊ต ลากูน รีสอร์ท อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย