ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 747 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการทบทวนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนสุจริตให้สามารถดำเนินงานตามกิจกรรม กระบวนการ การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดำเนินการประชุมระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 119 คน