ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 389 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ส.ค. 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมครั้งนี้ดำเนินการะหว่างวันที่ 25 -26 สิงหาคม 2563 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 36 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 85 ราย