ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการยกระดับขับเคลื่อนการดำเนินงานแนะแนว ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 295 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกระดับขับเคลื่อนการดำเนินงานแนะแนว ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่ (โรงเรียนบ้านโพหวาย) ประธานเครือข่าย ๑๑ เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา