ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 501 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2563

 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การดำรงชีวิตที่มีความสุขในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดำเนินการจัดประชุมเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ผู้ร่วมประชุมเป็นครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้นจำนวน 205 คน โดยมีคณะวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1