ดาวน์โหลดเอกสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ<br />ต่อการปฏิบัติงานของ<br />สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online) ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 414 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 04 ส.ค. 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบหรือครูที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา จำนวน 119 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 238 ราย