ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมสัมมนาโครงการดำเนินงานควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 374 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 08 ส.ค. 2560

 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดำเนินการประชุมสัมมนาโครงการดำเนินงานควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดภูเขาทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสมชาย สำอางค์กาย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นวิทยากร (ขอบคุณภาพจากนายนันทวิทย์ ชูเชื้อ)