ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » พิธีเปิดอาคารเรียน “ธรรมโรจน์ สมุย 19” และสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดสิงขร
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 379 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 02 ก.ค. 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน “ธรรมโรจน์ สมุย 19” และสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนวัดสิงขร อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงขร กล่าวรายงาน ในการนี้ อาคารเรียน “ธรรมโรจน์ สมุย 19” จัดสร้างขึ้นด้วยเงินจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนประสานงานการให้คำปรึกษา จากท่านพระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ และคุณชูศักดิ์ ชูพยัคฆ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการโรงเรียน และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสิงขร และได้รับความร่วมมือจากคณะศิษย์เก่า สมุย 19 ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักในครั้งนี้ และที่สำคัญคือความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และอีกหลายๆ ท่านที่ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ โรงเรียนวัดสิงขรได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน จึงได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพื่อความเหมาะสมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัย มีการพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เป็นรากฐานที่ดีในการศึกษาระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ส่วนสนามเด็กเล่นได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าเบญจมราชาลัย 2510