ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 358 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2562

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ School MIS ให้ครบถ้วนและจัดเก็บข้อมูลเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายทะเบียนโรงเรียน จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงเรียน จำนวน 1 คน รวมโรงเรียนละ 2 คน จำนวน 121 โรงเรียน โดยมีนายชาญชัย ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวนลิน เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์ ครูโรงเรียนวัดกลาง และคณะ เป็นวิทยากร