ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 388 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2562

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้คณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดท่าไทร อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ในการนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกิจกรรมทำความดี ทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรม ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา กระทำความดี ทั้งกาย วาจา ใจ และน้อมระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงหลักธรรมคำสอน อันเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตใจให้ผ่องใส พร้อมนำหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน สืบไป