ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service Social NetworkSocial NetworkSocial Network ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » การจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 463 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2562

วันที่ 18 มกราคม 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ มอบนโยบายการจัดการขยะ และประกาศเจตนารมณ์การจัดการขยะในสำนักงานฯ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และเปิดธนาคารขยะ ณ บริเวณหลังอาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน เพื่อสร้างจิตสำนึก ขยายองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะในสำนักงาน ฯ โดยสอดคล้องกับการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรมต้นแบบ) โดยใช้คุณธรรมหลัก “รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย” ภายใต้ชื่อกิจกรรมส่งเสริมความดี “Surat1 ร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม”