ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 49/2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 261 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 49/2561 ณ ห้องประชุม Video Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมในรายการ มีประเด็นข่าว ดังนี้ 1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 1) รัฐบาลเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2562 2) ขอแสดงความความชื่นชม กลุ่มนักเรียนชั้น ม.ปลาย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่ช่วยเหลือให้นักท่องเที่ยวชาวจีนไม่คิดฆ่าตัวตายได้สำเร็จ 3) โครงการศิลปกรรมชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน” 2.เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู 1) เปิดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ทุกโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ 2) ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ 3) ประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถนักเรียน วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 4) ร่วมพิธีตักบาตรและร่วมงานขึ้นปีใหม่กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ 5) สพฐ. มอบสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียน และนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 3. แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. 1) โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ 2) การป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา 3) กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมลอยกระทง ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.obectv.tv, www.youtube.com/obectvonline และ www.facebook.com/obectvonline