ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน เคารพธงชาติ
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 263 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 ธ.ค. 2561

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณลานหน้าห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป 4 เรื่อง ได้ดังนี้ เรื่องที่ 1 ข้อมูล DMC ขณะนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีเด็กที่ไม่มีตัวตนและอยู่ระหว่างการติดตาม ไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบได้ จำนวน 162 คน ซึ่งได้ยืนยันข้อมูลไปแล้ว รอการตรวจสอบข้อมูลต่อไป เรื่องที่ 2 การรายงานเกี่ยวกับ NEW DLTV โรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน รายงานไปยัง สพฐ.ว่าไม่สามารถใช้ดาวเทียมได้ แต่ขณะนี้ใช้การได้เรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ 3 การจัดนิทรรศการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2562 ณ จังหวัดตรัง ในส่วนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการจัดนิทรรศการเรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ 4 การจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะจัดในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1