ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ (อำเภอเมืองฯ และอำเภอกาญจนดิษฐ์)
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 391 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ (อำเภอเมืองฯ และอำเภอกาญจนดิษฐ์) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยอำเภอเมืองฯ มีนายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองฯ เป็นประธานกรรมการ และอำเภอกาญจนดิษฐ์ มีนายเกรียงศักดิ์ วุฒิพงศ์ ปลัดอาวุโส อำเภอกาญจนดิษฐ์ ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการ การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามแนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอเมืองฯ และอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามแนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล