ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

E-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-ServiceE-Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» ภาพกิจกรรมต่างๆ » มอบทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2561
ข้อมูลโดย : นางสิรภัทร เซี่ยงฉิน
จำนวนผู้เข้าชม : 256 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ธ.ค. 2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานในมอบทุนการศึกษาและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมมนินทร์ ชูศรี ปัจจักขะภัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติเงินกองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จำนวน 61 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 183,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับจัดสรร จำนวน 3 ทุน ดังนี้ 1. เด็กชายเอกภพ รัตนูปกรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพุฒ 2. เด็กหญิงศิริวิริยา ชัยพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 3. เด็กหญิงพรรณกวี ร่มพฤกษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี