ชุมชนบ้านใต้
บ้านเกาะเต่า
บ้านโฉลกหลำ
บ้านท้องนายปาน
บ้านมะเดื่อหวาน
บ้านศรีธนู
บ้านหาดริ้น
วัดราษฎร์เจริญ
วัดสมัยคงคา